Svijet Biljaka Novosti Sadnice Naša polja Fitoaroma Galerija Kontakt Webshop
SVIJET BILJAKA d.o.o. › nasa_polja › uzgoj_lavande

Uzgoj lavande

imageOsnovna njega nasada sastoji se u obrezivanju biljaka krajem svibnja na visinu 8 - 10 cm kako bi se oblikovao gusto zbijeni grm. U drugoj godini biljka se ponovno obrezuje na visinu 15 - 18 cm. Nakon toga više nema potrebe oblikovati krošnju. 

Prava lavanda je višegodišnja biljka koja raste u obliku poluloptastog grma visine 40 do 60 cm i promjera 80 do 120 cm. Cvjetne su grane jednostavne, duge 20 do 40 cm. Životni je vijek uzgojene lavande do 30 godina.

Za razliku od prave lavande, hibridna lavanda (Lavandin) je zbijeniji grm visok 80 do 100 cm, promjera više od 150 cm. Cvjetne stabljike su razgranate i duge 60 do 90 cm. Hibridna lavanda je sterilna.

Lavanda je termofilna biljka koja za nagomilavanje eteričnog ulja zahtijeva visoke temperature tijekom cijele vegetacije. Topli, od vjetra zaklonjeni tereni pogoduju brzom rastu biljaka. Biljka u mirovanju podnosi temperature i do -20 c. Lavanda zahtijeva mnogo sunca i svjetlosti. Za lavandu je karakteristično da odlično podnosi sušu osim u početnoj fazi rasta.

Prava lavanda uspijeva sve do nadmorske visine od 1.700 metara, širokolisna samo do 700 metara, a hibridna (Lavandin) do 1000 metara.

Prava lavanda nema velikih zahtjeva u pogledu tla te uspijeva i na plitkom, siromašnom tlu pa i na kršu. Hibridna lavanda (Lavandin) je nešto zahtjevnija i najbolje prinose daje na dubokim, plodnim tlima s dobrim vodozračnim režimom.

Lavandi nema mjesta u plodoredu jer na istome mjestu ostaje 15 do 20 godina. Pretkultura mora ostaviti tlo bez korova. Mlada biljka vrlo je osjetljiva na sporo topljive herbicide i podizanje novih nasada preporuča se na čistom tlu. Pri osnivanju plantaže lavande potrebno je prije obaviti što je moguće dublje jesensko oranje, provodi se osnovna gnojidba i za sadnju priprema rahli površinski sloj debljine do 15 cm, koji se do sadnje mora slegnuti.

Lavanda se sadi ručno u redove ili u rupe na foliju. Prava lavanda se sadi u redove međurednog razmaka 1,5 m, a unutar reda 40 cm.

Lavandin se sadi u redove međurednog razmaka 2 m, a unutar reda 50 cm.

Iako nema velikih potreba za hranivima, pažljiva gnojidba ima znatan utjecaj na prinos cvijeta i udjela eteričnog ulja. U osnovnoj gnojidbi potrebno je po 1 ha osigurati 30 d0 40 kg dušika, 60 do 80 kg fosfora i 90 do 100 kg kalija. Prihranom s 50 do 60 kg dušika po 1 ha nakon sadnje poboljšava se bokorenje biljaka.

U sljedećim godinama treba nasad redovito gnojiti u jesen, s 20 do 30 kg dušika, 50 do 60 kg fosfora i 70 do 80 kg kalija po 1 ha.

Osnovna njega nasada sastoji se u obrezivanju biljaka krajem svibnja na visinu 8 - 10 cm kako bi se oblikovao gusto zbijeni grm. U drugoj godini biljka se ponovno obrezuje na visinu 15 - 18 cm. Nakon toga više nema potrebe oblikovati krošnju.

Važno je redovito kultivirati tlo radi prozračivanja, a nasad u redu okopati. U starijem nasadu nakon 4 do 6 godina potrebno je međuredno oranje.
image