Svijet Biljaka Novosti Sadnice Naša polja Fitoaroma Galerija Kontakt Webshop
SVIJET BILJAKA d.o.o. › kontakt › o_svijetu_biljaka

Kontakt obrazac

Vaša email adresa:


Predmet:


Tekst porukeO Svijetu biljaka

image

Ovdje možete pročitati osnovne podatke o našoj tvrtci i njenom poslovanju.

NASTANAK TVRTKE

Svijet biljaka d.o.o. je relativno mlada tvrtka osnovana 2000. godine u Vodnjanu. Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja, prerada i distribucija ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja.
Nakon početne faze razvoja i usklađivanja svih proizvodnih resursa 2005. godine Svijet biljaka d.o.o. zajedno sa sestrinskom tvrtkom - Agrofarmacija d.o.o., oformljuje Grupu Istarska lavanda (Lavandula histrica). Grupa pokreće Projekt podizanja nasada lavande u županiji Istarskoj prepoznavajući rastuće potrebe svjetskog tržišta za proizvodima od lavande i ostalog aromatičnog bilja.

MISIJA I CILJEVI

Naša misija je stvaranje vrhunskih proizvoda na bazi lavande i ostalog aromatičnog bilja temeljenih na konceptu ekološke proizvodnje i održivog razvoja u poljoprivredi. Kako bi ostvarili misiju tvrtke postavili smo pred sebe cilj podizanja 600 hektara nasada lavande do 2010. u Istarskoj županiji. Pokrenuli smo proizvodnju sadnica lavande i na taj način smanjili uvoz istih. Cilj nam je proizvesti količinu sadnica koja će u potpunosti zadovoljiti naše potrebe i potrebe domaćeg i inozemnog tržišta, te uspostaviti moderan menađment lanca snabdijevanja lavandinim proizvodima. Jedan od ciljeva je i razvoj labaratorija za praćenje kvalitete lavande, ostalog aromatičnog bilja i proizvoda na njihovoj bazi.  Ponosni smo na stvaranje novog, kreativnog branda – Fitoaroma, koji svojom stvaralačkom snagom objedinjuje autohtone istarske proizvode od lavande i ostalog aromatičnog bilja. Ostvarivanje dobiti i stvaranje prihoda za ruralnu populaciju posljedični su ciljevi koji će omogućiti naš daljnji razvoj i razvoj regije u cjelini. Naposljetku cilj nam je ostvariti značajan doprinos stvaranju sklada čovjeka i prirode u regiji jer lavanda je prije svega “ljekovita biljka”!
U potpunosti smo svjesni da održivi razvoj predstavlja kompleksan pojam koji sadržava u sebi, osim ekonomske, ekološku i socijalnu komponentu. Također smo svjesni da naglasak nije na zaustavljanju razvoja već pronalaženju novih putova razvoja koji ne ugrožavaju prirodu i okoliš, pridonose socijalnom blagostanju i omogućuju ostvarivanje uspješnih poslovnih rezultata. U svom radu potpuno smo posvećeni pronalaženju tih novih putova i pri tome pružamo maksimalnu podršku svim našim partnerima kako bi stvorili lanac vrijednosti koji će biti potvrda našeg uspjeha.

VIZIJA

Naša vizija je postati vodeća regionalna tvrtka za proizvodnju, preradu i distribuciju ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja, te stvoriti moderan, multikulturalan fitoaroma centar utemeljen na znanju i najsuvremenijim tehnologijama.

VRIJEDNOSTI

Vrijednosti kojima se vodimo, kako u našim privatnim odnosima, tako i u poslovnim odnosima su sljedeće:

Povjerenje i poštovanje
Naše poslovanje se zasniva na međusobnom povjerenju, otvorenoj i iskrenoj komunikaciji te uvažavanju i poticanju različitosti mišljenja, običaja i kultura.
Odgovornost
Svjesni smo obveze moralnog, etičkog, društveno odgovornog ponašanja kako unutar tvrtke tako i prema našoj okolini te korištenja javno raspoloživih, otvorenih izvora informacija.
Posvećenost partnerima i kupcima
Posvećenost partnerima i kupcima ostvarujemo kroz timski rad i proaktivan pristup poslovanju. Kontinuiranim praćenjem prilika na tržištu osiguravamo kvalitetnu stručnu podršku i savjete za naše partnere i kupce.
Kontinuirano usavršavanje i unaprjeđivanje kvalitete poslovanja
Stjecanje novih znanja i iskustava je preduvjet uspješnog poslovanja sukladno promjenama koje se neprekidno događaju. Stoga smo se u svom radu opredijelili za kontinuirano obrazovanje zaposlenika i usavršavanje poslovnih procesa.

STRATEGIJA

Naša poslovna strategija temelji se na razvijanju široke mreže kooperantskih odnosa sa svim subjektima iz mikro i makro okruženja tvrtke poštivajući pri tome vrijednosti i načela etičkog poslovanja. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva su idealna za proizvodnju ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja. Gupa Istarska lavanda, osim podizanja vlastitih nasada lavande i nasada ostalog aromatičnog bilja, sklapa ugovore o kooperaciji s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Istarske županije. Pri tome Grupa Istarska lavanda primjenom najboljih znanja i tehnologija planira i izrađuje projekt nasada u kompletnom biološkom ciklusu, te osigurava svu potrebnu opremu i deklarirani sadni materijal za podizanje nasada. Podrška sadašnjim i budućim kooperantima dolazi i u administrativnom, te savjetodavnom obliku. U konačnici Grupa Istarska lavanda prerađuje cvijet lavande i otkupljuje lavandino ulje od kooperanta.
Grupa Istarska lavanda se opredjelila za proaktivnu strategiju ostvarivanja postavljenih ciljeva. Tome svjedoči i uspostavljanje odlične suradnje s Istarskom razvojnom agencijom (IDA), brojnim poljoprivrednim udrugama, vodećim financijskim institucijama, znanstvenim i stručnim organizacijama, te gradovima, općinama i Istarskom županijom.